1 2

Konferencja hipiatryczna 01-02.04 2011 - Leszno

W dniach 1-2 kwietnia 2011r w Klinice Wacława Ossowskiego w Lesznie odbyła się konferencja z udziałem prof. dr Lothara Koehlera specjalisty chirurgii i ortopedii z Kliniki Wahlstadt i Schockemoehle w Niemczech. Tematem były "Niezakaźne choroby dróg oddechowych u koni oraz wybrane zagadnienia z zakresu podkuwnictwa".

W piątek po wykładach dotyczących głównie dychawicy świszczącej, które odbyły się w Hotelu Gliding przeprowadzono w Klinice diagnostykę endoskopową górnych dróg oddechowych u czterech koni(Zdj.nr 1 Badanie endoskopowe.). U dwóch po wcześniej przeprowadzonym wywiadzie i laryngoskopii stwierdzono zaawansowaną dychawicę świszczącą i zakwalifikowano do zabiegu laryngoplastyki połączonego z wentrikulektomią. Pierwszego konia zoperowano w piątek ,w znieczuleniu ogólnym, w położeniu na prawym boku(Zdj. nr 2 Zabieg dychawicy swiszczącej) Dojście operacyjne znajdowało w okolicy krtani z lewej strony. Cięcie skóry o długości ok. 10cm przeprowadzono od doczaszkowego brzegu krtani do 2 pierścienia tchawicy. Następnie wypreparowano na tępo boczny region krtani, w celu uwidocznienia wyrostka mięśniowego chrząstki nalewkowatej oraz tylnego brzegu chrząstki pierścieniowatej. Na wyrostek mięśniowy założono dwie pętle z podwójnej niewchłanialnej nitki Monosof w odległości ok. 1cm oraz dwie analogiczne pętle na tylny brzeg chrząstki pierścieniowatej przy użyciu odwrotnej igły do podwiązywania Deschampsa. Przy zakładaniu pętli należało zwrócić uwagę, aby nie przebić się do światła krtani. Następnie wolne końce nici (po 4 z każdej strony) połączono razem 4 węzłami pojedynczymi pod kontrolą endoskopu, który uwidaczniał położenie lewej chrząstki nalewkowatej przy dociągnięciu nici. Zbyt mocne dociągnięcie mogłoby spowodować nie domykanie nagłośni w trakcie połykania. Skórę zszyto szwami pojedynczymi.

Następnie zmieniono położenie konia z bocznego na grzbietowe i przeprowadzono z cięcia pośrodkowego krtani wentrikulektomię(Zdj. nr 3 Wentrikulektomia) wyłuszczając nożyczkami błonę śluzową lewej kieszonki krtaniowej. Ranę pozostawiono otwartą, w celu wygojenia się przez ziarninowanie. Implant z niewchłanialnych nici funkcjonuje od momentu założenia, natomiast ze względu na ranę po wentrikulektomii zalecany jest odpoczynek konia przez 5-6 tygodni zanim powróci do treningu.

W sobotę 2 kwietnia przeprowadzono analogiczny zabieg laryngoplastyki z wentrikulektomią u drugiego konia. U trzeciego konia ze zdiagnozowanym ropnym zapaleniem zatok przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym trepanację zatoki szczękowej z wszyciem cewnika Foleya pozostawionym do płukania zatoki. Pod kontrolą endoskopu nastrzykano również 1% formaliną zmianę w okolicy ujścia zatoki(Zdj. nr 4 Zmiana w dogrzbietowym przewodzie nosowym), którą zdiagnozowano dzień wcześniej w badaniu endoskopowym-w dogrzbietowym przewodzie nosowym. Po zabiegach, w Klinice odbył się wykład dotyczący ultrasonografii płuc źrebiąt z omówieniem protokołu badania połączonego z badaniem ultrasonograficznym klatki piersiowej u 2 miesięcznego źrebaka. Drugą część wykładów przeprowadzono w Sali Konferencyjnej w Hotelu Gliding i dotyczyła ona wad postawy źrebiąt-wczesnej diagnostyki, leczenia zachowawczego m.in. przy pomocy podkucia ortopedycznego oraz możliwości leczenia operacyjnego. Na zakończenie organizator konferencji Wacław Ossowski podziękował wykładowcy profesorowi Koehlerowi za trzeci już z rzędu udział w konferencji, tłumaczowi Natalii Domańskiej oraz uczestnikom za przybycie i czynny udział oraz zaangażowanie w zabiegach.