1 2

Diagnostyka i leczenie chorób stawów i ścięgien koni
5-6.marzec 2010

W dniach 5-6.03.2010 roku w Klinice Zwierząt Wacława Ossowskiego w Lesznie odbyła się konferencja pod tytułem: 'Terapia schorzeń ścięgien i stawów u koni'. Podobnie jak w ubiegłym roku wykładowcą był specjalista chirurgii i ortopedii koni z Kliniki Wahlstadt i Schockemoehle oraz honorowy wykładowca Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie prof. dr Lothar Koehler. Dwudniowa konferencja zgromadziła około 40 lekarzy weterynarii z całej Polski oraz jednego lekarza weterynarii z Ukrainy.
Pierwszego dnia goście zebrali się w sali wykładowej w hotelu Gliding na zaplanowaną część wykładową, podczas której prof. Koehler przedstawił krótki wstęp z diagnostyki i rodzajów kulawizn u koni z uwzględnieniem znieczuleń diagnostycznych. Następnie prof. Koehler omówił zachowawczą terapię chorób ścięgien i stawów oraz środki wspomagające terapię schorzeń ortopedycznych. Profesor podkreślał jak istotne znaczenie m a współpraca lekarza weterynarii z podkuwaczem.
Wykłady profesora Koehlera tłumaczyła lek wet. Natalia Domańska.

Po części teoretycznej rozpoczęły się zajęcia praktyczne, na które uczestnicy konferencji udali się do Kliniki Zwierząt Wacława Ossowskiego. Najpierw prof. Koehler omówił badanie kliniczne pacjenta ortopedycznego, a następnie uczestnicy konferencji mogli samodzielnie poćwiczyć znieczulenia diagnostyczne poszczególnych stawów na preparatach kończyn końskich. Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą kolacja w hotelu Gliding.

Kolejny dzień zajęć teoretycznych dotyczył dokładnego omówienia poszczególnych schorzeń ścięgien i szczególnych metod terapeutycznych z uwzględnieniem terapii komórkami macierzystymi. Przedstawione zostały również nowoczesne możliwości terapii chorób stawów m.in. przezskórna aplikacja NSAID za pomocą emulsji z nanocząsteczkami. Na zakończenie części wykładowej odbyła się dyskusja i pytania do Wykładowcy . Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zaprezentowania własnych przypadków klinicznych.
Podczas popołudniowej części praktycznej prof. omówił przykłady często spotykanych złamań i ich terapię w warunkach praktyki (złamanie kości kopytowej, rysikowej i wyrostka łokciowego). Zademonstrował również takie zabiegi jak amputacja kości rysikowych, neurektomia niska i wysoka czy przecięcie głowy dodatkowej mięśnia zginacza głębokiego). Po tej demonstracji uczestnicy konferencji w samodzielny sposób mogli zaprezentować swoje umiejętności manualne wyżej wymienionych zabiegów.

Uczestnicy konferencji, odbierając certyfikaty zaświadczające o udziale w szkoleniu podziękowali organizatorowi za możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz zgodnie wyrazili opinię o konieczności organizowania podobnych spotkań w przyszłości. Na zakończenie Wacław Ossowski dodał, że wiosną przyszłego roku odbędzie się impreza o podobnym charakterze, gdzie tematem będzie diagnostyka chorób oczu i diagnostyka układu oddechowego koni.

W dniach 13-14 lutego 2009 roku w Klinice Zwierząt Wacława Ossowskiego w Lesznie odbyła się konferencja pt. 'Diagnostyka i terapia kolek w warunkach praktyki oraz diagnostyka kulawizn u koni sportowych'. Zaproszonych gości przywitał lek. wet. Wacław Ossowski, a następnie głos zabrał prowadzący zajęcia prof. dr. Lothar Koehler specjalista chirurgii i ortopedii z Kliniki Wahlstadt i Schockemoehle.

Po wykładzie poświęconym diagnostyce i leczeniu kolek, który odbył się w Hotelu Gliding nastąpiła część praktyczna w klinice dla koni Wacława Ossowskiego. Miała ona na celu pokazanie prawidłowego sposobu zakładania sondy, punkcji jelita oraz jamy brzusznej. Zakończeniem pracowitego dnia była uroczysta kolacja w czasie której uczestnicy mogli przedyskutować omawiane wcześniej tematy. Drugi dzień zajęć prof. Koehler rozpoczął od wykładu poświęconego metodom badania kulawizn. Po zakończeniu wykładu uczestnicy ponownie udali się na zajęcia praktyczne, w czasie których każdy miał możliwość wykonywania inikcji diagnostycznych na preparatach, co służyć miało lepszemu zapoznaniu się z anatomią obszaru obwodowego kończyn konia. Na zakończenie imprezy zaproszeni goście otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w konferencji.

Przybyli goście podziękowali organizatorowi za możliwość poszerzenia oraz skonfrontowania swojej wiedzy z doświadczeniami i wskazówkami prof. Koehlera wyrażając jednocześnie opinię o konieczności organizowania podobnych spotkań w przyszłości.